Råd och stöd

Fiskbete ovan spegelblank vattenyta

Stödinsatser av yrkeskunniga som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, fysioterapeut, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist inom hälso- och sjukvården. 

Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för till exepmel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Region Värmland ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Här är en direkt länk till deras hemsida. 

Sidan uppdaterad: 2023-03-16