Byggskedet

När du har fått ett startbesked, får du påbörja ditt bygge. Efter det tekniska samrådet förväntas du som byggherre veta vad som gäller för samordning, anmälningar och kontroller i byggskedet.

Två män bygger altan

Byggherrens ansvar i korthet

Du som byggherre som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Du är också skyldig att se till att bygget eller rivningen kontrolleras enligt den kontrollplan som framgår av startbeskedet.

Arbetsmiljöansvar

Under tiden som huset byggs är tomten en arbetsplats. Som byggherre har du enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och säkerheten på byggarbetsplatsen. Du ska i en arbetsmiljöplan redovisa de åtgärder och den planering som görs för att säkerställa att lagens krav följs.

För gärna dagbok om projektet

Det är en god idé om du själv, och även din byggledare, tar för vana att föra dagbok om det som händer i projektet. Gör det enkelt! Du kan anteckna dag för dag vad som händer, vilka kontakter du tagit och vad du kommer överens om med olika företag. En sådan dagbok kan visa sig vara värdefull som stöd för minnet om åsikterna går isär. Den är dock inte en ersättning för de skriftliga avtal du ska teckna. 

Sidan uppdaterad: 2023-02-07