Avgifter & riskklassning

Alla registrerade livsmedelsanläggningar ska betala en kontrollavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för den offentliga kontrollen. För att veta hur mycket kontroll en anläggning ska få, görs en riskklassning av verksamheten.

Riskklassning under 2023

Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket.
Du kan läsa mer om riskklassningen här.
Den nuvarande modellen kommer att ersättas med en ny från och med 2024.
Under året gäller dock fortfarande den gamla riskklassningsmodellen.
Det innebär att du som under året registrerar en helt ny anläggning, kommer att få två riskklassningsbeslut, ett som gäller under 2023 och ett som börjar gälla 2024.

Riskklassning från och med 2024

Från 1 januari 2024 införs nya regler och en helt ny riskklassningsmodell. Omklassningen av alla registrerade anläggningar kommer att göras under 2023.
Läs gärna mer om den nya riskklassningen här.

Avgift för anmälan för registrering

För registrering av livsmedelsanläggning, tas en handläggningsavgift ut som motsvarar en timmes handläggningstid, det vill säga 1 377 kronor.
Oftast ska även den första årliga kontrollavgiften betalas i samband med registreringen.
Taxan för livsmedelskontoll i Hammarö kommun, hittar du här

Sidan uppdaterad: 2023-04-25