Avgifter & riskklassning

Alla registrerade livsmedelsanläggningar ska betala en kontrollavgift. Avgiften ska täcka kostnaden för den offentliga kontrollen. För att veta hur mycket kontroll en anläggning ska få, görs en riskklassning av verksamheten.

Från 1 januari 2024 införs nya regler och en helt ny riskklassningsmodell.

Läs gärna mer om den nya riskklassningen här.

Avgift för anmälan för registrering

För registrering av livsmedelsanläggning, tas en handläggningsavgift ut som motsvarar en timmes handläggningstid, det vill säga 1 389 kronor.
Oftast ska även den första årliga kontrollavgiften betalas i samband med registreringen.
Taxan för livsmedelskontoll i Hammarö kommun, hittar du här

Sidan uppdaterad: 2024-06-05