Motivation och behandling

Öppenvården erbjuder informationssamtal vid ett tillfälle för att tillsammans göra en första bedömning av hjälpbehov. Vi informerar om de olika behandlingsmöjligheter som kan erbjudas samt vägledning till andra möjligheter och alternativ. Tid för informationssamtal bokas genom att du kontaktar oss via telefon eller mejl enligt kontaktuppgifter här till höger.

ankarbild till hemsida.jpg

 

Motiverande samtal, MI
MI eller Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att främja och underlätta motivation och beteendeförändring. MI kan användas i kort rådgivning eller som längre behandlingsmetod.

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.

HAP

Haschavvänjningsprogrammet vänder sig till den som försöker sluta med cannabis. Programmet består av 18 sessioner och kan läggas upp lite olika beroende på individens önskemål.

CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är en metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Behandlingen sker huvudsakligen utanför terapirummet och är uttalat praktisk till sin karaktär. I CRA förstärks förändringen av ett visst beteende genom belöning och utebliven belöning. Det syftar till att lära ut nya beteenden som kan ersätta problembeteenden, att lära ut strategier och öka självständigheten samt att personen ska få kontakt med fler positiva förstärkare i vardagen.

NADA, Öronakupunktur

NADA är inte enskilt en behandling av drogberoende, endast ett hjälpmedel vid behandlingen av sådant beroende. Akupunkturen lugnar patienterna och minskar deras drogsug, vilket gör att den kan fungera som avgiftningsmetod.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15