Hammarlundens skola F-6

Trygghet, trivsel och kreativitet, leder till god måluppfyllelse. Hammarlundens skola F-6 ligger på Hammarö, nära härliga grönområden och Vänern, vilka vi gärna gör utflykter till. Vi tar emot elever i åldrar från 6-12 år.

Flygfoto över stor skolområde med skolbyggnad i tegel i förgrunden.
Drönarbild över skolområdet Hammarlunden september 2021

Stor vikt läggs vid att skapa en trygg och stimulerande inlärningsmiljö både i skola och på fritids där elevernas delaktighet är en viktig del i utvecklingen. Våra elever upplever också i hög grad att de får den hjälp och det stöd de behöver. Faddrar, till nya elever i förskoleklass ger trygghet i den nya miljön. I skolan arbetar vi på olika sätt för att öka kunskaper och förståelse för omvärlden.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2022-01-19