Lägersommar för seniorer födda 1949 och tidigare

För tredje året erbjuder socialförvaltningen lägerverksamhet för seniorer. Lägret riktar sig till dig född 1949 (från 75 år) eller tidigare och kommer att hållas vecka 24 och 25. Lägret består av ett antal aktiviteter på baksidan vid Djupängens äldreboende.

Äldre person som hälsar på en häst

Lägersommar på Djupängen

Även i år kommer det att arrangeras Lägersommar för seniorer på utegården vid Djupängens äldreboende. Hit är alla som är födda 1949 eller tidigare eller som har insatser från kommunen välkomna. På Djupängen är både ute och innemiljön anpassad även för den som har en funktionsnedsättning. För att kunna anpassa aktiviteter och fika behöver vi veta hur många som kommer utifrån, så därför behöver man anmäla sig till kontaktcenter. Sista anmälan kommer att vara dagen före respektive evenemang..

Ring kommunens kontaktcenter på telefon 054-51 50 00. 

Öppettider i kontaktcenter

Buss

I år går det ingen allmän buss. Den som inte kan ta sig själv till Djupängen kan prata med sin hemtjänstpersonal eller Anette Sabel på Trygghetsboendet 054 51 56 10 så försöker vi se om vi kan lösa transport. 

Datum 2024

Aktiviteterna kommer att hållas vecka 24 och 25 på baksidan på Djupängens äldreboende. Under veckan får du umgås med andra, fika och delta i en rad olika aktiviteter.

Lägerdagarna i år är:

· Måndag 10/6 kl 14-16

Värmland Opera underhåller i det gröna

· Onsdag 12/6 kl 14-16

Husdjurscafé

· Fredag 14/6 kl 14-16

Allsång med old man band

· Måndag 17/6 kl 14-16

Retrodag

· Onsdag 19/6 kl 14-16

Djupängenmästerksapen. Lättsam femkamp

 Här kommer ett litet Axplock av aktiviteterna som vi hade på Lägersommar 2023

Husdjurscafé

Allsång på Djupängen 

Retrodag 19 juni

Djupängenmätserskapen 

Sidan uppdaterad: 2024-06-07