Kvalitet för dig som Hammaröbo

Vårt kvalitetsarbete är en viktig del i vårt arbete och vi arbetar varje dag för att bli bättre. Genom att ta tillvara på återkoppling från våra Hammaröbor och våra medarbetare kan vi tillsammans skapa ännu bättre verksamhet och utveckla vår fina ö. Här kan du läsa om vår styrmodell, kvalitetsarbeten och undersökningar vi gör och deltar i för att få veta hur vi kan göra Hammarö till en ännu bättre plats att leva och bo på.

Vår Styrmodell

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att ständigt planera, följa upp och förbättra verksamheten. Vi gör det på ett metodiskt sätt och vi tar hänsyn till de krav, mål och riktlinjer som finns. Hammarö arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete enligt en cyklisk styrprocess. Genom planering, uppföljning och analys samt åtgärder sker arbetet med fokus på utveckling och ständig förbättring. Åtgärder utifrån analys av avvikelser ligger till grund för vår fortsatta planering.

Här kan du ta del av Styrmodellen för Hammarö kommun (pdf)

Undersökningar

Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kvaliteten på kommunens service. Därför följer vi upp arbetet i våra olika verksamheter och jämför oss med andra kommuner regelbundet. 

Här kan du ta del av resultat från våra undersökningar.

Lämna synpunkter och hjälp oss bli bättre

Vi kan alltid bli bättre och dina synpunkter är viktiga. Alla synpunkter är välkomna oavsett om det är beröm, förslag eller klagomål.

Här kan du lämna synpunkter och förslag till oss. 

Sidan uppdaterad: 2023-04-27