Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter och vårdtagare att få den information de behöver så att deras intressen tas tillvara i hälso- och sjukvården. Hammarö kommun samverkar kring Patientnämnden med Region Värmland

Person rullar rullstolshjul.

Nämnden ska främja kontakten mellan patienter och personal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Vidare ska den rapportera iakttagelser och avvikelser som är av betydelse för patienten/vårdtagaren.  

Sidan uppdaterad: 2020-08-04