SAMSYN - Hammarö

SAMSYN handlar om att sätta barnen i centrum och luta sig mot den forskning som finns inom barnidrott. I SAMSYN-Hammarö är våra barn upp till och med 12 år i centrum för att så många som möjligt ska kunna vara verksamma i flera idrotter så länge som möjligt. Vi samverkar tillsammans med RF/SISU Värmland i olika frågor under namnet SAMSYN-Värmland.

Sidan uppdaterad: 2023-08-31