Specialpedagoger

Specialpedagogens uppdrag är att stödja elevernas lärande genom att arbeta främjande och förebyggande samt utveckla goda inkluderande lärmiljöer för våra elever. Specialpedagogen arbetar med handledning och genomför pedagogiska utredningar vid behov samt erbjuder individuella elev- och föräldrakontakter.

Specialpedagogen samverkar med skolledning och övriga personalgrupper på skolan för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt och skapa tidiga möjligheter till stödinsatser.

Du är välkommen att vända dig till specialpedagogen på din skola om du har funderingar eller frågor. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-05