Götetorps skola F-6

Götetorpsskolans Idrottshall

Hos oss ska alla elever få det stöd och den stimulans de har rätt till för att kunna utveckla sina förmågor på bästa sätt. Därför är det viktigt för oss att alla pedagoger har behörighet och kompetens för det arbete de utför. Vi är stolta över det tillåtande klimat som råder på vår skola, men vi vet också att vi måste arbeta med vårt värdegrundsarbete varje dag för att bibehålla det.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2023-02-08