Likabehandling

Vårt mål på Götetorps skola är att alla elever ska känna sig trygga och att inga kränkningar och ingen mobbing ska förekomma. Vi strävar efter att alla i vår skola ska trivas med kompisar och vuxna. Varje elev ska känna en lust att gå till skolan och en lust att lära. Därför arbetar vi kontinuerligt med vår plan mot diskriminering och likabehandling.

Vi har en likabehandlingsgrupp som har ett utökat ansvar för arbetet kring diskrimineringar, kränkningar och mobbing samtidigt som vi är tydliga med att varje vuxen på vår skola har ansvar för elevernas välbefinnande.

Vi arbetar ständigt med att kartlägga vår verksamhet ur ett likabehandlingsperspektiv. Det gör vi med hjälp av enkäter, värdegrundsarbete, må-bra-pass, rastvärdar och i det dagliga arbetet mellan pedagoger och elever. Vi arbetar också med att utveckla likabehandlingsarbetet genom både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi är övertygade om att observant och kunnig personal är den största garantin för en trygg skola.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05