Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

I de flesta familjer med barn som har funktionsnedsättning får familjen stöd från kommunen i form av korttidsvistelse, avlösarservice eller någon annan stödform. I de fall där detta stöd inte är tillräckligt kan barnet i stället få plats i ett familjehem eller i en bostad med särskild service.

I bostad med särskild service bor några barn/ungdomar tillsammans. Där finns personal dygent runt som tar hand om barnen och ger dem en så hemlik omvårdnad som möjligt.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14