Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Leende flicka håller i en blomma
I de flesta familjer med barn som har funktionsnedsättning får familjen stöd från kommunen i form av korttidsvistelse, avlösarservice eller någon annan stödform. I de fall där detta stöd inte är tillräckligt kan barnet i stället få plats i ett familjehem eller i en bostad med särskild service.

I bostad med särskild service bor några barn/ungdomar tillsammans. Där finns personal dygent runt som tar hand om barnen och ger dem en så hemlik omvårdnad som möjligt.
Sidan uppdaterad: 2023-02-28