Ansökan

Här kan du läsa om vilka handlingar som du ska skicka in till miljö- och byggförvaltningen när du vill ansöka om bygglov samt vilka krav vi ställer på ritningarna.

Vi vill att du i första hand skickar in din ansökan digitalt via vår e-tjänst.
Även om du saknar digitala ritningar, kan du skicka in din ansökan digitalt och sedan komplettera via vanlig post.
Läs mer om att ansöka här.

Ansökan om bygglov ska innehålla:

 • Situationsplan, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500 
 • Planritning i skala 1:100 
 • Fasadritningar med marklinjer i skala 1:100 
 • Sektionsritningar i skala 1:100 
 • Nybyggnadskarta vid nybyggnation med angivet koordinat- och höjdsystem 
 • När du ansöker, fyller du i uppgifter om kontrollansvarig.
  Det behövs dock inte i enklare ärenden som inglasat uterum. I länk till höger kan du söka efter kontrollansvariga.

 

Krav på ritningarna

Vi ställer följande krav på ritningarna:

 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, se exempel nedan. Om du inte kan göra det själv anlitar du en fackman.
 • Det ska tydligt framgå på ritningen vad ansökan avser och vad som är befintligt.
 • Vid om- och tillbyggnad ska en ritning på befintlig utseende och en ritning på ditt nya förslag skickas in.
 • Ritningarna ska ha ett ritningshuvud där fastighetsbeteckning, ärendemening, datum, skala, numrering och vem som har upprättat ritningen anges.
 • Ritningarna ska vara i svartvitt, de ska inte innehålla färgmarkeringar.
 • Ritningarna ska vara tydliga, kopierbara och inte vara ritade på millimeterpapper. 
 • Foton och bildillustrationer godtas inte som ritningar.
 • Ritningar i större format än A3, ska sändas in digitalt.


Exempel på ritningar

Här kan du se exempel på hur ritningar kan se ut:

 

Beställ nybyggnadskarta eller tomtkarta

Nybyggnadskarta eller tomtkarta beställs hos mark- och planavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning.

Sidan uppdaterad: 2023-05-12