Vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt vatten och avlopp, men även information till dig som har egen vattentäkt och eget avlopp på din fastighet.

Två som mejslar med med skiftsnyckel.

Hammarös kommunala dricksvatten kommer från Karlstads kommun. Kvaliteten kontrolleras noggrant för att du ska få rent och gott vatten. Provresultat vatten (pdf) Har du egen vattentäkt måste du själv ta hand om den och ta egna prover.  

Vi sköter och underhåller även vatten- och avloppsledningar, reningsverk och pumpstationer.

LTA-station

Information om LTA-station och vad man gör om det lyser en larmlampa hittar du här!

Vattenavstängning eller vattenläcka

När vi utför underhållsarbete så stänger vi av vattnet för att kunna jobba. Då får du besked om det i förväg. Det kan då vara bra om du tappar upp lite vatten för att ha i reserv under tiden det är avstängt. 

Enskilt avlopp

Ska du anlägga enskilt avlopp, måste du först söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Mer information om det hittar du här.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-03-27