Individens behov i centrum

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som används i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning. IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera nuläge och mål med fokus på de individuella behoven och det som är viktigt för individen.

Äldre man med lyssnar i trådlösa hörlurar

Införandet av IBIC pågår för fullt på Hammarö och den som ansöker om insatser idag ska tillsammans med handläggare och personal få vara delaktig i att utforma mål utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Levnadsberättelse - Boken om mig

En del i arbetet med en personcentrerad vård där individen och dennes behov är i centrum är att skriva en levnadsberättelse. En levnadsberättelse är en skildring av ditt liv, ett sätt för dig att berätta om vem du är för den personal som ska ge dig stöd I vardagen. Berättelsen kan skrivas av dig själv, en närstående eller tillsammas med din kontaktperson. Genom att fylla i uppgifterna om de olika avsnitten samlas personlig information och betydelsefulla händelser i ditt liv och vad som är viktigt för dig. Syftet är att vård- och omsorgspersonalen bättre ska kunna förstå vad som är viktigt för dig och möta dig på rätt sätt. Under 2021 påbörjades arbetet med att inplementera en ny fin mall för levnadsberättelsen som heter Boken om mig. Den har tagits fram av specialistundersköterska i demens Linda Thomas.  Här kan du se den.

 

 

Sidan uppdaterad: 2024-04-19