Hållande av ogiftig orm

Tillstånd att hålla ogiftig orm kan ges om miljö- och byggnadsnämnden anser att djurhållaren är lämplig och om givna villkor uppfylls.

Grundkraven är att terrarium ska hållas låsta, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska förses med säkerhetsnät eller annan anordning som omöjliggör för ormar att rymma.

Tillståndsbeviset ska anslås väl synligt i anslutning till utrymmet för förvaring av ormarna.

Varje terrarium ska vara märkt med ormens latinska och svenska namn, samt upplysningen om ”ogiftig orm” väl synlig.  

Sidan uppdaterad: 2020-09-28