Klippa häcken

Är det dags att klippa häcken? Här hittar du allt du behöver veta om hur du klipper häcken.

Staket runt en grönskande trädgård

Klipp häcken rätt

Varje år genomför vi en inventering av växtligheten som gränsar till kommunens gator, gång- cykelvägar. För att få en så säker trafikmiljö som möjligt behöver vi hålla en bra sikt och framkomlighet. Här nedan kan du se vilka regler som gäller. 

Tänk på! Att reglerna för växtlighet även om det gäller även om det gränsar mot gång- och cykelväg. 

Vid gatukorsningar

Ska häcken muren eller staketet vara 80 cm  mätt från gatunivå tio meter åt vardera sida. Detta för att skapa en så bra sikt som möjligt. 

Gaturummet

För att våra gator och gång- och cykelvägar kan vara framkomliga och säkra hela året krävs att utrymmet är fritt från buskar och träd. Ingen växtlighet får växa in på våra gator som ligger under nivån i bilden. 

Nyplantering

Tänk på ovanstående vid nyplantering av häckar, buskar och träd. Ta till det utrymme som krävs i framtiden vid plantering. 

Vid utfarter

Bör häcken muren eller staketet vara högst 80 cm mätt från gatunivå. 2,5 meter åt vardera hållet. 

Belysningar och skyltar

Gatubelysningar och vägskyltar ska hållas fria från skymmande växtlighet. 

Markupplåtelse

För upplag och material eller uppställning av tex container på gata krävs godkänd markupplåtelse. Detta söks hos polisen. Övriga krav kan man läsa om i våra grävföreskrifter. 

Vad säger lagen? 

Plan- och bygglagen, 8 kap §15 

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för att olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." 

Sidan uppdaterad: 2023-06-12