Parker och lek

På Hammarö finns många lekparker för våra barn att leka i. Vi har fina naturområden och grönytor som inbjuder till lek och rörelse.

Två barn plockar vårblommor

Generationsmötesplatser

Vi på Hammarö kommun arbetar aktivt för att utveckla fler generationsmötesplatser, där olika åldrar kan mötas och skapa minnen tillsammans. Samtidigt arbetar vi för att skapa mer hållbara platser som tar hänsyn till miljön, även ur ett produktionsperspektiv, och som håller över tid. 

Arbetet har en tydlig koppling till målen om att bli Sveriges friskaste kommun 2030 och en klimatneutral kommun, mål 3 respektive 13 inom Agenda 2030. 

Lekmiljöer på förskolor och skolor

Lekmiljöerna på skolor och förskolor är öppna för allmänheten efter att verksamheten är klar för dagen. Det är därför fritt att göra ett besök under eftermiddagar, kvällar och helger.   

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-08-31