Runstenen

Runstenen på Hovlanda är en av Värmlands fyra kända runstenar. Stenen är daterad till sen vikingatid, alltså 1000- talet. Hovlandastenen var när den restes betydligt högre än i dag. Nu är det bara den nedersta delen kvar att beskåda.

Runsten Hammarö

Hovlandastenens skick och storlek beror bland annat på att den under 1800- talet användes som härd i en smedja på Hammarö. Enligt en sägen ska smeden ha drabbats av hemska syner på natten och förföljd av svåra ångerkänslor återställde han stenen på sin ursprungliga plats på Hovlanda.

Runstenens inskription

Inskriptionen på stenen lyder enligt den senaste tolkningen, "Björn reste denna sten efter Esger", sin son. Esger var en viking som troligtvis dödats i strid och hans far ärade honom genom denna runsten.

Våra äldsta skrivtecken

Runorna är våra äldsta skrivtecken och runstenarna med sina ristningar vittnar om både alldagliga och mer äventyrliga händelser i människors liv. Runstenar är ett nordiskt påfund från 300- talet, men det var först vid sen vikingatid som det var utbrett att rista runstenar i Sverige.

Sidan uppdaterad: 2020-11-10