Vård- och stödsamordnare

Har du en psykisk sjukdom och/eller psykisk funktionsnedsättning? Har du behov av hjälp och stöd från både kommunen och landstingets psykiatri? Om du svarat ja på ovanstående frågor kan du ha rätt till hjälp av en vård- och stödsamordnare.

Varför?

Du kanske träffar eller pratar med många olika personer för att få hjälp och stöd; på en psykiatrisk mottagning, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Kanske får du också hjälp i ditt hem. En vård- och stödsamordnare kan hjälpa dig i kontakten med de här personerna och ge dem en helhetssyn på dina behov. Det kan underlätta för dig i din vardag.

Hur går det till?

Du och samordnaren träffas för att prata om vad du kan, vill och behöver. Ni utser personer till din resursgrupp, som till exempel kan bestå av vänner, anhöriga och kontakter inom kommun och landsting. Gruppen jobbar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Du, din samordnare och personerna i resursgruppen träffas regelbundet.

Exempel på vad ni gör:

•Kontaktar olika myndigheter och samordnar den hjälp som du behöver.

•Tar fram idéer för att hantera problem av olika slag.

•Lär er mer om psykisk sjukdom och medicinering.

•Skapar planer för att förebygga eller underlätta vid eventuella kriser.

Hur får jag en vård- och stödsamordnare?

En vård- och stödsamordnare är en särskild utbildad person som är anställd i kommunen eller landstinget. Om du vill ha en samordnare eller vill veta mer kan du prata med någon av de personer som du har kontakt med inom kommunen eller inom psykiatrin. De kan hjälpa dig att göra en förfrågan.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15