Vilda djur

Om ett vilt djur skadats eller dödats i trafiken, är fordonets förare skyldig att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta Polisen.

Skadade eller sjuka vilda djur
Bra information om vad du bör göra när du hittat ett skadat vilt djur eller övergivna djurungar, får du på Naturvårdsverkets webbplats.

Där kan du även läsa om att det enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.   

Sidan uppdaterad: 2022-09-08