Vilda djur

Om ett vilt djur skadats eller dödats i trafiken, är fordonets förare skyldig att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta Polisen.

Dött, sjukt eller skadat vilt djur
Bra information om vad du bör göra när du hittat ett skadat vilt djur eller övergivna djurungar, får du på Naturvårdsverkets webbplats.

Där kan du även läsa om att det enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill gärna att man informerar dem om man stöter på ett dött, sjukt eller skadat vilt djur.
Informationen är viktig för bland annat kartläggning av allvarliga sjukdomar, som fågelinfluensa eller svinpest.

Sidan uppdaterad: 2024-04-04