Resor, transporter, besök

Om du har svårt att förflytta sig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst. Värmlandstrafik driver och administrerar färdtjänsten och du vänder dig dit med frågor, ansökan och beställning av resa.

Regler

För att nyttja färdtjänst ska ditt funktionshinder vara bestående i minst tre månader. Det räcker inte med hög ålder eller bristande tillgång till kollektivtrafik. Färdtjänst beviljas efter en individuell prövning.

Länk till Regler och föreskrifter för färdtjänst på Värmlnadstrafiks webbplats.

Resor i annan kommun

Resor som påbörjas och avslutas i annan kommun utanför trafikområdet får ske med totalt tjugo enkelresor per år. Maximal reslängd är 30 kilometer per resa. Ansökan om rekvisition/biljett ska göras hos färdtjänsthandläggare.

Riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst kan du åka utanför kommunens vanliga färdtjänstområde. För att kunna nyttja tjänsten behöver du göra en särskild ansökan.

Sidan uppdaterad: 2023-03-30