Inomhusmiljö i bostad

Har du problem med ventilation, temperatur, drag, skadedjur, fukt, mögel eller buller i din bostad?

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår och det är flera faktorer som samverkar för att bidra till en god inomhusmiljö. I de flesta fall är det fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda brister i inomhusmiljön. Ta kontakt med din fastighetsägare om du upplever problem i inomhusmiljön. Du som bor i en bostadsrättsförening kontaktar föreningens styrelse.

Om du inte får hjälp kan du prata med oss på miljö- och byggförvaltningen. Bedömer vi att problemet kan vara en risk för olägenhet, kan vi ställa krav på att skadan ska utredas och eventuellt åtgärdas.

Äger du din egen villa, vänder du dig till ditt försäkringsbolag eller ett konsultföretag. 

Kontakta miljö- och bygg förvalningen via vårt kontaktcenter på

Telefon: 054- 51 50 00

Sidan uppdaterad: 2023-04-13