Årlig rapportering

För anläggningar som innehåller ett eller flera aggregat över 5 ton CO2e och som tillsammans överstiger 14 ton CO2e, ska en årsrapport skickas till miljö- och byggförvaltningen.

Du som operatör, är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljö- och byggförvaltningen (kylföretagen upprättar rapporterna).

Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år.

Skicka gärna in årsrapporten via e-post till mbn@hammaro.se.
Tänkt dock på att rapporten ska vara undertecknad av operatören. Signaturen ska vara manuell eller elektronisk.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som har gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. 

Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.
Läs mer här, om vad årsrapporten ska innehålla.

Gränser för att göra läckagekontroll och rapportera

En läckagekontroll ska göras för aggregat över fem ton CO2e. Frekvensen beror på hur stort aggregatet är. 
Det finns inte krav på rapportering eller läckagekontroll av aggregat under fem ton CO2e.

Avgift

För handläggningen av årsrapporterna, debiterar miljö- och byggförvaltningen 2 timmars handläggningstid enligt kommunens miljöbalkstaxa.

Sidan uppdaterad: 2021-10-13