Hemtjänst

Hammarö kommun har enligt socialtjänstlagen ansvar för att de som bor och vistas här får det stöd och den hjälp de behöver. Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Värdighet och trygghet är utgångspunkten i den vård, omsorg och service som ges.

Hemtjänstpersonal samtalar med en brukare.

Vem kan få hemtjänst?

Hemtjänst är till för dig som behöver stöd och hjälp i ditt hem. Du kan få hemtjänst om du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl.  Meningen är att du ska kunna bo kvar hemma och må så bra som möjligt. 

Du betalar avgift för hemtjänst enligt gällande taxa i Hammarö kommun. 

Det är viktigt att du själv får bestämma hur du vill ha det i ditt hem under ett besök från hemtjänsten. Du ska få ett vänligt bemötande av hemtjänstens personal när de kommer till ditt hem.


Personlig omvårdnad

Du kan få hjälp med sådant som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan till exempel vara: 
  • hjälp att äta och dricka
  • sköta din personliga hygien
  • på- och avklädning
  • känna trygghet och säkerhet hemma

 

Service

Serviceinsatser är sådana insatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra. Detta kan du få hjälp med:

  • städa
  • tvätta
  • matdistribution/lunchlådor
  • inköp/ärenden

Hemtjänsten beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) efter behovsbedömning. Vill du ansöka om hemtjänst kan du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller göra en digital ansökan

Sidan uppdaterad: 2023-01-30