Hemtjänst

Hammarö kommun har enligt socialtjänstlagen ansvar för att de som bor och vistas här får det stöd och den hjälp de behöver. Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Värdighet och trygghet är utgångspunkten i den vård, omsorg och service som ges.

Hemtjänstpersonal samtalar med en brukare.

Vem kan få hemtjänst?

Hemtjänst är till för dig som behöver stöd och hjälp i ditt hem. Du kan få hemtjänst om du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl. Meningen är att du ska kunna bo kvar hemma och må så bra som möjligt. 

Du betalar avgift för hemtjänst enligt gällande taxa i Hammarö kommun. 

Det är viktigt att du själv får bestämma hur du vill ha det i ditt hem under ett besök från hemtjänsten. Du ska få ett vänligt bemötande av hemtjänstens personal när de kommer till ditt hem.

Det här kan du få hjälp med

Du kan få hjälp med sådant som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan till exempel vara: 
  • Personlig omvårdnad, exempelvis sköta din personliga hygien, hjälp att äta och dricka med mera
  • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
  • Matdistribution, hemleverans av kylda lunchlådor
  • Inköp och ärenden

 

Ansökan och kostnader

Hemtjänsten beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) efter behovsbedömning. Vill du ansöka om hemtjänst, eller förändra den hjälp du har beviljad, kan du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare alternativt göra en digital ansökan. Du kommer i kontakt med kommunens biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter, kontaktuppgifter hittar du till höger. 

Du kan även med hjälp av vår räknesnurra räkna ut kostnader för äldreomsorgen.

Hur lång tid tar det att få ett beslut om hemtjänst?

Handläggningstiden brukar variera mellan 1-6 veckor beroende på vad du ansöker om. Observera att stora utredningar där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan göra att handläggningstiden tar längre tid.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information!
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-09-01