Luften utomhus

Hammarö kommun ingår i Värmlands läns luftvårdsförbund och samverkansområde för luftkvalitet, Luftsamverkan Värmland. Ett samverkansområde arbetar tillsammans med att kontrollera luftkvaliteten med stöd av § 26 i luftkvalitetsförordningen.

Samverkansområdet har en kontrollstrategi, mätprogram och ett kvalitetssäkringsprogram. Förutom en inledande kartläggning är kommuner i ett samverkansområde som inte utför kontinuerlig mätning av luftkvalitet skyldiga att varje år rapportera en objektiv skattning av kommunens luftkvalitet till Naturvårdsverket.

Sidan uppdaterad: 2023-05-03