Bildningsnämnden

Bildningsnämndens verksamhet omfattar förskola, grundskola och kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek.

Lärare med elever i skolan.

Bildningsnämndens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag leda och samordna planering och uppföljning samt fullgöra kommunens uppdrag inom nämnda områden. Bildningsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom nämndens ansvarsområde, bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Ledamöter och ersättare

Bildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli.  

Beslut i korthet Bildningsnämnden

Det finns inga nyheter.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-14