Familjebehandling inom Öppenvården

Vi har som målsättning att stärka kontakten mellan barn och föräldrar och stimulera till positiva förändringar.

Mamma och dotter går hand i hand i en park full av höstlöv

Fokus i arbetet är:

  • Barnet och dess behov i centrum.
  • Stärka de vuxna i föräldrarollen.
  • Hjälpa familjen att förändra samspelsmönster.
  • Ta tillvara familjens egna resurser.
  • Ge hopp om förändring.

 

Så här jobbar vi:

  • Vi erbjuder familjebehandling, t.ex. genom stöd i relation, samspel och kommunikation, samt hjälp att förbättra vardagliga rutiner.
  • Vi har ett flexibelt arbetssätt vilket anpassas efter familjens behov.
  • Arbetet sker i hemmet och/eller i Öppenvårdens lokaler vid individ och familjeomsorgen. 

 

Vilka är vi?

Vi som arbetar inom Öppenvården är familjebehandlare, behandlingskonsulenter samt alkohol- och drogterapeut med olika yrkesbakgrund inom socialt och pedagogiskt arbete.

  

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-07