Arrenden

Hammarö kommun har olika typer av nyttjanderätter där kommunal mark upplåts mot en avgift. Vi har bland annat bostadsarrenden, lägenhets- och anläggningsarrenden samt jordbruksarrenden. I dag tecknar dock kommunen inga nya bostadsarrendeavtal, men de som finns sedan tidigare löper tillsvidare.

I kommunen ges möjlighet att arrendera/nyttja kommunal mark som enligt detaljplan är kvartersmark eller mark som inte är detaljplanelagd. Det vill säga mark som inte räknas som gator, torg och parker.

Kontakta gärna kommunen för information om ledig mark.

 
Sidan uppdaterad: 2023-08-30