Tillstånd, regler och tillsyn

För många verksamheter krävs tillstånd eller att man anmäler till kommunen att verksamheten ska starta. Här hittar du en lista över olika former av tillstånd inom Hammarö kommun. Raderna som är understrukna kan du klicka på för att läsa mer om.

Alkohol 

Avlopp

Bygg

Cisterner


Hälsoskydd

Köldmedier

Livsmedel

Lokala föreskrifter 

Miljöfarlig verksamhet 

  • Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
  • Ansökan om spridning av bekämpningsmedel 
  • Anmälan om spridning av bekämpningsmedel 

Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Renhållning

Tobak

Tobaksfria nikotinprodukter

Vatten och avlopp

Värmepump

Sidan uppdaterad: 2023-04-06