Kuratorer

Skolkuratorn arbetar främjande och förebyggande med psykosocialt arbete på skolorna. Syftet med insatserna är att främja elevernas psykiska hälsa, men också bidra till att eleverna uppnår kunskapskraven i skolan.

Du är välkommen att vända dig till skolkuratorn på din skola om du har funderingar eller frågor. 

Kontakt

Se respektive skola för kontaktuppgifter
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-05