Hammarö- Sveriges friskaste kommun 2030

Hammarö har som mål att bli Sveriges friskaste kommun 2030. Det innebär bland annat att vi skapar förutsättningar för att ge våra medarbetare och Hammaröbor livskvalité och en god vardag.

För att nå vårt mål att bli Sveriges friskaste kommun krävs att vi alla är engagerade. Det gäller våra lokala politiker, kommunens medarbetare och såklart alla Hammaröbor.
Målet att bli Sveriges friskaste kommun 2030 är ett långsiktigt omställningsarbete som handlar om att börja samverka både internt och externt, med kommuninvånarnas bästa i fokus.

Redan nu är arbetet i full gång

Vi har redan flera aktiviteter och projekt på gång som vi kan knyta an till målet - Sveriges friskaste kommun 2030. Du som äldre har bland annat tillgång till vår digitala fixare, vi har aktivitetsrundor och motionsspår på fler platser här på ön. Vi anordnar tematräffar på Folkets hus och det blir Lägersommar på Hammarö 2022. Vi kommer även ha en Må bra månad med hälsofrämjande aktiviteter för alla.

Kommunens medarbetare viktiga i målarbetet

Du som bor här på Hammarö kommer någon gång under din livstid att komma i kontakt med personal inom våra verksamheter. Du kanske har barn inom förskola- och skola eller ska bygga hus och ansöka om bygglov. Om du besöker våra fritidsanläggningar, behöver socialt stöd eller få omsorg när du blir äldre.
Vår personal är vår viktigaste tillgång. Därför kommer vi som arbetsgivare, som en del i att bli Sveriges friskaste kommun 2030, att göra olika hälsofrämjande satsningar även för våra medarbetare. Mår våra medarbetare bra kommer det i slutändan att generera en ännu bättre service för dig.

Tillsammans blir vi Sveriges friskaste kommun 2030!

Här kan du läsa mer om våra globala mål i Agenda 2030.
Här kan du ta del av Lägersommar 2022.

 

Sidan uppdaterad: 2022-04-12