Anmälan oro för barn som far illa

Om du får vetskap om eller misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialkontoret. Barnavårdsärenden prioriteras alltid. 

Kontaktuppgifter för anmälan hittar du till höger. Du kan ringa eller skicka brev.  

Anonym

Om du vill göra en anonym anmälan bör du inte uppge ditt namn då du ringer upp. Om anmälarens namn är känt, har socialkontoret endast i undantagsfall, möjlighet att undanhålla den det berör vem som anmält.

Problem inom familjen

Samtliga anmälningar om barn och ungdom som far illa utreds av socialkontoret. Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan också själva vända sig till socialkontoret för att tillsammans med personalen diskutera vilka möjligheter som kan finnas till hjälp.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-29