Avlösarservice i hemmet

Flicka med ljust hår vid gunga

En familj eller make/maka med en funktionsnedsatt anhörig kan ibland behöva att någon kommer hem och avlöser dem. Avlösarservicen ska göra det möjligt att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarens uppgift är att finnas till hands för brukaren i hemmet under den tid som närstående är i behov av avlastning. 

Insatsens innehåll och utförande planeras i samråd mellan brukare, närstående och avlösare. Insatsen utgår från brukarens hem och ska ha en personlig karaktär genom att anpassas efter den enskilde brukarens behov och önskemål. 

Denna insats är ett alternativ till korttidsvistelse.

Kontaktuppgifter för att bli avlösare

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-09-14