Grävanmälan

Om du planerar att gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du ett grävtillstånd som du söker hos kommunen. Allmän mark kan vara en gata eller ett parkområden men även annan kommunal mark.

VA ute på uppdrag.

Att göra en grävanmälan

Grävanmälan görs av ledningsägaren eller byggherren senast 20 arbetsdagar före arbetes påbörjande.

Om arbetet kräver någon form av skyltning skall även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in ihop med grävanmälan där man redovisar hur man tänkt lösa trafiksituationen under schakttiden. Det är alltid du som ska gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på!

Du söker ditt grävtillstånd och trafikanordningsplan enkelt via vår e-tjänst.

Här kan du ansöka om grävtillstånd

Grävarbeten i kommunen

Vi har tagit fram en karta över vilka grävarbeten som är på gång i kommunen. Kartan visar godkända grävarbeten och avstängningar. Den visar också planerade grävarbeten. Observera att kartan inte visar akuta grävarbeten och avstängningar.

Karta över beviljade grävtillstånd (länken fungerar tyvärr inte i webläsaren Safari)

Ledningskollen

I högerspalten finns Hammarö kommuns föreskrifter för grävning i allmän platsmark.

Sidan uppdaterad: 2023-06-16