Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får numera säljas utanför apotek.

Innan försäljningen påbörjas ska du som är näringsidkare anmäla försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket.

Information om hur detta går till hittar du på Läkemedelsverkets hemsida.

Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen av försäljningen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.
Läkemedelsverket tar ut en tillsynsavgift årsvis på 1 600 kr per försäljningsställe.

Vad gör kommunen?

Kommunen har kontrollansvaret, det vill säga att det är vi som gör den praktiska kontrollen på plats och inspekterar de som anmält försäljning.
Brister som hittas vid kontrollen rapporteras till Läkemedelsverket.
För kontrollarbetet tar kommunen ut en årlig kontrollavgift på 2 008,50 kronor per försäljningsställe.

Försäljningsställets skyldigheter

Den som anmält försäljning av läkemedel till Läkemedelsverket, är skyldig att utöva egenkontroll och upprätta ett egenkontrollprogram för verksamheten.
Avsikten med egenkontrollen är dels att underlätta och effektivisera tillsynen, dels att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

Det är förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria läkemedel till den som inte har fyllt 18 år.

Läkemedelsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning beträffande försäljning av receptfria läkemedel.  

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-05-09