Reducerat öppethållande

Studiedagar med reducerat öppethållande för fritidshem

För att möjliggöra planering och utveckling av verksamheten har fritidshemmen under året reducerat öppethållande under några dagar. Då är verksamheten samlad till en av kommunens fritidshem för dem som oundgängligen behöver omsorg denna dag. 

Läsåret 2020/2021

    • 2020-08-17
    • 2020-11-02
    • 2021-01-08
    • 2021-05-17


Reducerat öppethållande sommaren 2021
(v. 28, 29, 30 och 31)

Under veckorna 28, 29, 30 och 31 är fritidshemmen i Hammarö kommun sammanslagna. Fritidsverksamheten kommer att bedrivas på Bärstadsskolan samt Götetorps skola (beroende på vart på Hammarö barnet går i skola).

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-03-31