Reducerat öppethållande

Studiedagar med reducerat öppethållande för fritidshem

För att möjliggöra planering och utveckling av verksamheten har fritidshemmen under året reducerat öppethållande under några dagar. Då är verksamheten samlad till en av kommunens fritidshem för dem som oundgängligen behöver omsorg denna dag. 

2022/23

  • 2022-08-15
  • 2022-10-31
  • 2023-01-09
  • 2023-05-22

 

2023/2024

  • 2023-08-14
  • 2023-10-30
  • 2024-01-08
  • 2024-05-20

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-12-21