Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hjälpen kan vara allt från ett telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete.

Svenska sedlar

Budget- och skuldrådgivningen utgår från en helhetssyn, vilket innebär att vi tittar på hela din ekonomi. En budgetrådgivning leder ofta fram till en hushållsbudget. Budgetrådgivning är i första hand inriktad på att du ska klara av din ekonomi på lång sikt. Skuldrådgivningen syftar till att reda ut vilka skulderna är och försöka finna en väg ut ur skuldsättningen. Det är viktigt att alla skulder redovisas och att inte någon glöms bort.

Det är aldrig för sent att ordna upp en skuldsituation eller en trasslig ekonomi. Du måste vara beredd på att det tar tid och att det kräver mycket arbete att reda ut en komplicerad ekonomi. 

Vem kan få hjälp av budget- och skuldrådgivningen? 

Vi är till för dig som bor i Hammarö kommun.

Vad kan vi hjälpa till med

 • Överblick över ekonomi och skulder.
 • Budget- och skuldrådgivning.
 • Hjälp med avbetalningsplaner med banker och kreditgivare för personer som inte uppfyller kraven för skuldsanering.
 • Hjälp vid skuldsaneringsansökan.
 • Hjälp med problem som uppstår under skuldsaneringsprocessen, till exempel överklagningar och omprövningar.

 

Skuldsanering

En skuldsanering går ut på att du betalar en del av dina skulder under några år. Resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering – tanken är du skall vara skuldfri. Det finns även en lag om skuldsanering för företagare. Det innebär att det finns två olika typer av skuldsanering och du kan själv ta ställning till vilken av de två som passar dig bäst. På kronofogden.se kan du läsa mer.

Vanlig skuldsanering 

 • Du skall vara så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på många år.
 • Det skall vara rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du skall ha dina huvudsakliga huvudintressen i Sverige (Du skall bo här, arbeta här eller har dina skulder här).
 • För dig som har en enskild firma, skall ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha näringsförbud i dag.

 

Kronofogden tittar på din möjlighet att betala skulderna i framtiden och då går de igenom alla omständigheter, som kan påverka din förmåga att betala. De tittar på den totala skulden, nuvarande och framtida inkomster, din ålder, din arbetsförmåga och utbildning samt eventuell sjukdom och arbetslöshet. De gör även en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden och utreder skäligheten på tre områden: hur och varför dina skulder har uppkommit, vad du har gjort för att betala dina skulder samt om du är aktiv och svarar på frågor.

Skuldsanering för företagare 

Du kan få skuldsanering för företagare om du är eller har varit involverad i näringsverksamhet. Med involverad menar Kronofogden en person som antingen:

 • Själv driver en enskild näringsverksamhet eller företräder en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag. Företaget skall gå bra och dina skulder skall inte komma från den här verksamheten.
 • Själv drivit en enskild näringsverksamhet tidigare eller tidigare företrätt en juridisk person. Som företrädare räknas till exempel företagsledaren, ägaren, styrelsen och vd: n. 70 procent av dina skulder skall ha kommit från verksamheten.
 • Dessutom kan även närstående till de här två grupperna få skuldsanering för företagare. Till närstående räknas make, maka, sambo, föräldrar, syskon eller barn och makes, makas eller sambos barn. 70 procent av dina skulder skall komma från företagarens verksamhet.

 

Du behöver även leva upp till ytterligare några villkor. Dessa gäller oavsett vilken av de tre kategorierna du tillhör:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år. Som företagare är det vanligt att dina framtida inkomster är oklara, men Kronofogden gör ändå en uppskattning av din möjlighet att betala. De tittar till exempel på dina meriter, hur löneläget i din bransch ser ut och hur du själv bedömer dina framtida inkomster.
 • En skuldsanering skall vara rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Kronofogden gör ungefär samma bedömning som för den vanliga skuldsaneringen, men de skall även bedöma på vilket sätt en skuldsanering skulle kunna öka dina chanser att driva ett företag på nytt.
 • Näringsverksamheten skall bedrivas – eller ha bedrivits – på ett seriöst sätt. Det innebär bland annat att du skall ha skött bokföringen och betalat skatt löpande.
 • Du behöver ha dina huvudsakliga intressen i Sverige (Du skall bo här, arbeta här eller ha dina skulder här).
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.
 • Du behöver kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad.  Du kan läsa mer på scb.se.

 

Kontakt

Har du enklare frågor är du välkommen att ta kontakt med Kontaktcenter på 054-51 50 00 eller kommun@hammaro.se 

Vill du boka tid för rådgivning behöver du skriva ut, fylla i och skicka in blanketten för "Nybesök om budget- och skuldrådgivning", som du hittar lite längre ner på sidan till:
Kontaktcenter, Hammarö kommun,
Box 26, 663 21 Skoghall.

Vi har under rådande omständigheter begränsade öppettider till kommunhuset, därför kan du lämna in blanketten direkt i vårt brevinkast som finns i anslutning till entrén. 

Blankett om ansökan för nybesök om budget- och skuldrådgivning.pdf

Om du har synpunkter eller klagomål så kan du lämna dem här.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-11-03