Journal för egenkontroll och avvikelserapport

Nu har du ett färdigt system för egenkontroll!

Följ de rutiner du tagit fram och dokumentera gärna kontrollerna i en journal för egenkontrollen. 

Upptäcker du vid kontrollen att kraven eller kontrollpunkterna inte uppfylls (avvikelse), rättar du till felet (korrigerande åtgärd). 
Både avvikelse och korrigerande åtgärder bör dokumenteras i en avvikelserapport.

Skriv gärna ut och använd materialet nedan:


Dokumentationen bör sparas i minst två år och ska kunna visas upp vid kontroll av miljö- och byggförvaltningen.  

Sidan uppdaterad: 2021-03-24