Socialnämnden

Socialnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården samt verksamheten enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hemtjänstpersonal med brukare

Socialförvaltningen handlägger och förbereder nämndens ärenden. Varje år antar nämnden verksamhetsmål som förvaltningen arbetar efter. 

Ledamöter och ersättare

Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli.  

 

Beslut i korthet Socialnämnden

Det finns inga nyheter.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-14