Socialnämnden

Socialnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården samt verksamheten enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

_L1_4551.jpg

Socialförvaltningen handlägger och förbereder nämndens ärenden. Varje år antar nämnden verksamhetsmål som förvaltningen arbetar efter. 

Ledamöter och ersättare

Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli.   
Klicka här för Socialnämndens ledamöter och ersättare 2019-2022 

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-08-05