Socialnämnden

Socialnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården samt verksamheten enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hemtjänstpersonal med brukare

Socialförvaltningen handlägger och förbereder nämndens ärenden. Varje år antar nämnden verksamhetsmål som förvaltningen arbetar efter. 

Ledamöter och ersättare

Socialnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden med uppehåll i juli.   
Klicka här för Socialnämndens ledamöter och ersättare 2019-2022 

 

Beslut i korthet Socialnämnden

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-10-25