Frågor och svar skolskjuts

När erbjuds mitt barn skolskjuts?
Kortaste skolväg för att ditt barn ska erbjudas skolskjuts är för barn i förskoleklass 3 km, elever i åk 1-3 3 km och elever i åk 4-9 4 km. Med skolväg menas den kortast användbara väg mellan folkbokföringsadress och den skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång.

Hur långt får det vara till busshållplatsen?
Längsta gångavstånd mellan folkbokföringsadress och hållplats för skolskjuts är för barn i förskoleklass 2 km, elever i åk 1-3 2 km och elever i åk 4-9 3 km.

Vad gör jag om mitt barn missar bussen?
Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det föräldrarna som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen. Om elev på grund av undervisningen ej kommer i tid till skolskjutsen är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport.

Vad gör mitt barn om bussen inte kommer?
Vid störningar i form av förseningar i trafiken skall elever invänta skolskjutsen på hållplatsen i minst 20 minuter om väderleken så medger. Kommunen svarar för att med transportörens bistånd sprida informationen till föräldrar vid utebliven hämtning av elever. Föräldrar ansvarar för elevs säkerhet vid utebliven hämtning.

Kan mitt barn ta med en kompis på skolskjutsen?
Är även kompisen berättigad till skolskjuts så kan denne åka med och gå av med ditt barn. Är kompisen inte berättigad till skolskjuts kan denne inte åka med.

Mitt barn har skadat sig, har hon/han rätt till skolskjuts?
Barn och elever i Hammarö kommun omfattas av en olycksfallsförsäkring och det är försäkringen som täcker kostnaden för transport till och från skolan vid en olycksfallsskada. Du ska som förälder därför anmäla skadan till försäkringsbolaget. Det är försäkringsbolaget som bedömer och godkänner att transport får beställas. Efter godkännande är det föräldern som beställer eventuell taxi. Det är viktigt att du får klartecken från försäkringsbolaget innan du bokar transporten. Sannolikt behövs ett läkarintyg som styrker behovet av transport mellan skolan och hemmet. 

Sidan uppdaterad: 2021-07-29