Hammarös unga

Hammarös unga är till för dig som är mellan 15-25 (29) år och som varken arbetar eller studerar. Tillsammans vill vi hitta vägar för att du ska komma närmare arbete eller studier och så småningom egen försörjning. Syftet med Hammarös unga är att minska utanförskapet och arbetslösheten hos unga i kommunen.

Lång brygga går ut i vatten omgiven av vass.

Vi arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att hitta ett sätt att komma vidare helt utifrån individuella behov. Tillsammans görs en kartläggning och en handlingsplan för att hitta rätt väg framåt.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Komma igång i studier
  • Hitta praktikplats
  • Vägledning inför studier/arbete
  • Stödsamtal
  • Hjälp i kontakten med myndigheter
  • Delta i aktiviteter i grupp eller enskilt (till exempel studiebesök, friskvård, social träning, körkortsteori) 

Målet är att du ska bli bättre rustad för att komma vidare med studier, praktik eller arbete.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-10-23