Vad kan jag göra utan bygglov eller anmälan?

Här kan du läsa om vad du får göra utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att behålla sikten för trafiken när du bygger staket och planterar växter om din tomt ligger vid en gatukorsning.

En man bygger en altan och skruvar med en skruvdragare

 Följande kräver inget bygglov eller anmälan:

  • Altan som är maximalt 1,2 meter högre än marknivån.
  • En skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras närmare än 4,5 meter från granne utan grannens medgivande.
  • Skärmtak på huvudbyggnad över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare än 4,5 meter från granne utan grannens medgivande.
  • Friggebod på max 15 kvadratmeter. Ytan kan också fördelas på flera byggnader och får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Nockhöjd får inte överstiga 3 meter. 
  • Spaljé och pergola med minst 50 procent genomsiktlighet.
  • Staket med maxhöjd 1 meter. Om höjden överstiger 1 meter kan det krävas bygglov.
  • Trädgårdskompost. Varmkompost för matavfall kräver dock en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
  • Förvaring av ett års vedförbrukning
  • Måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om du inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Miljö- och byggförvaltningen kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

 

Sikttriangeln vid gatukorsningar

Den så kallade sikttriangeln sträcker sig 10 meter från korsningen. Inom denna triangel får staket, plank, mur eller växlighet inte överstiga 80 cm. Se broschyren ”Klipp häcken och rädda liv” till höger.  

Sidan uppdaterad: 2022-07-11