Kaminer och eldstäder

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning. 

Trivseleldning är enligt praxis eldning högst två dagar per vecka, då du endast startar elden en gång per dygn och elden hålls bara vid liv i ett begränsat antal timmar per tillfälle.

Tänk på att det är mycket olämpligt att strypa elden (minska syretillförseln), eftersom det orsakar hälso- och miljöskadliga utsläpp och markant ökar risken för soteld. 
Soteld innebär att det blir så varmt att skorstenen kan spricka och lågor kan slå upp flera meter över huset.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-03