Näringslivet som resurs vid en samhällskris

Du som näringsidkare är en viktig resurs vid en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som stöd för andra aktörer. Genom att tänka efter före har du större möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och även bidra till att samhället fortsätter att fungera. Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering.

Man i liten lokal syaffär.

Att kontinuitetsplanera är ett sätt att säkerställa att din verksamhet kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar sina förbundskommuners (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors) arbete med krisberedskap.

Här kan du läsa mer om Näringslivet som resurs vid samhällskris.

Sidan uppdaterad: 2023-02-07