Nätverksmöten

Kvinnor ler mot kameran, utomhus
Nätverksledare

Hammarös nätverksledare kan leda nätverksmöten för både privatpersoner, personal och verksamheter i kommunen där antalet deltagare kan variera. 

Ett nätverksmöte skiljer sig en del från andra möten. Du som beställer mötet bestämmer vilka som ska bjudas in och vilka frågeställningar som mötet ska handla om. Nätverksledarna ansvarar för att förbereda mötet i samverkan med dig, skicka ut inbjudningar och hålla i nätverksmötets struktur. Ledarna är neutrala, erfarna mötesledare och arbetar utifrån uppdrag av dig. En av deras viktigaste uppgifter är att se till att mötet genomsyras av ett gott och respektfullt klimat som skapar utrymme för dialog. 

Det finns en mängd olika situationer då det kan vara klokt att samla sitt nätverk, oavsett ålder och problematik. Som till exempel:

  • Vid skolproblematik
  • Samverkanssvårigheter
  • Familjeproblematik
  • Egen problematik (t.ex missbruk, psykisk ohälsa och funktionsvariation)
  • Anhörigproblematik
  • Vid utredning hos socialtjänsten 
  • Vid behov av SIP (Samordnad individuell plan) 

Vill du beställa ett nätverksmöte eller få mer information så är du välkommen att kontakta kommunens nätverksledare! natverkslaget@hammaro.se

Hannah Untoro
070-180 70 35

Izabella Fagerlund  
070-253 47 72  

Iuliia Kardash 
054-51 51 53 

Malin Karlén  
054-51 53 91 
(Telefontid måndag, onsdag och fredag 08:30-09:30)

Jennie Stedenfeldt 
054-51 53 23 
(Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag 08:30-09:30)

Josefin Nilsson 
054-29 12 76 
(Telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag 08:30-09:30)

Sidan uppdaterad: 2024-06-10