Demens

Inom hemtjänsten finns personer med extra kompetens inom demensområdet som vi kallar för Ö-gruppen. De arbetar med de personer med demenssjukdom som har störst behov inom hemtjänsten. All personal i hemtjänsten är utbildad för att vårda demenssjuka personer i hemmet ,men personerna i Ö-gruppen har utöver det lång erfarenhet. Målsättningen är att genom kontinuitet stödja och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.

Dagverksamhet för person med demenssjukdom

Dagverksamheten för demenssjuka finns på Silviagården på Djupängen.
Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i Hammarö kommun. Personen ska bo i eget boende tillsammans med maka/make eller vara ensamboende. Man kan samtidigt ha hjälp av hemtjänst. 
 

Anhörigcafé öppnar 7 mars 2022

Första måndagen varje månad har vi anhörigcafè på Silviagården där du som anhörig eller närstående till en person med en demenssjukdom kan komma och få träffa andra i samma situation. På träffarna samtalar vi och utbyter information samt att ni får tips, råd och stöd av demensteamet som kommer finnas på plats. Vi har öppet mellan 14:30-16:00. 

Har du behov av avlasting i samband med ditt besök på anhörigcafét är du välkommen att höra av dig till oss så kan vi vara behjälpliga med hemtjänst. 

Kontakta oss på telefon: 054-51 53 43

Syftet med dagverksamheten är att ge livskvalité genom att:

  • så långt det är möjligt ge en individuell skräddarsydd aktivering i kombination med social samvaro
  • ge mening och innehåll i vardagen och glädje för stunden
  • öka möjligheten till att bromsa en snabb försämring och passivisering i demenssjukdomen
  • öka möjligheten till kvarboende i det egna hemmet
  • ge avlösning och stöd till anhöriga.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-05-04