Kognitiv sjukdom (Demens)

Kognitiv sjukdom av olika typ innebär att man på olika sätt kan få svårt att minnas och tänka eller att förstå sin omgivning.

klippor vid Vänern

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallande kognitiva förmågor som på­verkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdoms­bilden.

Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga.

I kommunen finns det ett minnesteam som man kan ta kontakt med vid frågor, gäller både för den drabbade och anhöriga. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-05-17