Daglig verksamhet

Två män i arbetskläder som kastar en uttjänt rullstol i en återvinningscontainer en solig dag

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det kan till exempel vara att delta i verksamhet på dagcenter eller annan sysselsättningsverksamhet. Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De egna behoven styr hur verksamheten utformas

Den dagliga verksamheten ska utformas individuellt med hänsyn till den enskildes funktionsnedsättning. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans. utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

I Hammarö kommun finns flera dagliga verksamheter:

 

Nolgårds aktivitetscenter

Nolgårds aktivitetscenter är av habiliterande och funktionsupprätthållande karaktär. Alla brukare har individuella dagsscheman och arbetsplatser med individanpassade arbetsuppgifter. Mycket av träningen sker på en basal nivå. I lokalerna finns utrymmen för sinnestimulernade aktiviteter som vita rummet, musiksäng, bollhav mm. Dessa funktioner används vissa kvällar i veckan av brukare som har behov av att vara där själva.

Björkhagsgatan

Inriktningen på Björkhagsgatan är allt från habiliterande, funktions bevarande till mer produktiv verksamhet. Ett samarbete finns med Röda Korset där man tar hand om och frächar upp kläder och saker som säljs i deras andra handsaffär. Man utför förpackningsarbeten av olika slag, tvättar åt en damfrisering med mera.

Utegruppen Sätterstrand

Utegruppen utför olika trädgårdsarbeten och hjälp inom Hammarö kommun med bland annat flytthjälp. 

Innegruppen Sätterstrand

På Sätterstrand jobbar ett härligt gäng som också tar in en del arbeten från andra företag och verksamheter som sortering, tvätt mm. den fantastiska miljön möjliggör också dagliga prommenader i de vackra omgivningarna

Bovärdarna Djupängen

Här jobbar ett gäng på Djupängens äldreboende och har bland annat hand om Klädförrådet med alla personalkläder, Man utför även ppgifter inom städ och tvättstuga.

Sidan uppdaterad: 2023-02-28