När ska jag anmäla?

En åtgärd som inte kräver bygglov kan i stället kräva anmälan. Processen för anmälan är kortare än för bygglov och kostar mindre.

Bild på kapsåg.

Du ska göra en anmälan vid följande åtgärder:

  • Om- och tillbyggnad enligt Attefallsreglerna. Se mer information i menyn till vänster.
  • Installation av braskamin, eldstad eller öppen spis. Se mer information i menyn till vänster.
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, rökkanal, ventilation, vatten eller avlopp.
  • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad, till exempel ändra husfasad mot din eller din grannes närliggande byggnad.
  • Ändring av en byggnads bärande konstruktion, exempelvis ingrepp i en bärande vägg.
  • En betydande förändring i en byggnads eller lägenhets planlösning.
  • Rivning av en byggnad utanför planlagt område. Undantag är rivning av byggnader som inte behöver bygglov.
  • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.

 

Vad innebär en anmälan?

En anmälan gör du enklast och snabbast via vår e-tjänst.
Till anmälan ska du även bifoga skalenliga, fackmannamässigt utförda ritningar på det du tänkt bygga samt en kontrollplan för byggnationen.

Sidan uppdaterad: 2022-07-11